COACHING

COACHING BY JULIET

                                   VELKOMMEN 

HVAD ER COACHING ?


KVALITET AF PERFORMANCE = POTENTIALE minus BARRIERER

Hvad er dine barrierer ? Er det mon negative tanker om dig selv, forestillinger om dig selv, der holder dig nede ? Usikkerhed, fordi du er bange for ikke at være

god nok ? Tror alle andre er bedre, klogere, pænere osv osv end dig ? 

Der kan være mange "barrierer", der gør at du ikke opnår dine mål, og igennem coaching/samtaler vil du kunne slippe og ændre på dine tankemønstre. 

Coaching er en samtaleform, der tager udgangspunkt i at personen, der coaches (coachee) - igennem samtalerne og forløbet langsom men sikker selv begynder at finde frem til løsningerne i forhold til udfordringen. 

I modsætning til rådgivningssamtaler, hvor gode råd og vejledning bliver tilbudt, så er det omvendt i coaching. Her ligger guldet gemt i, at det er coachee/den unge, som igennem coachingforløbet får indsigt og bliver klogere på sig selv (vaner, tankemønstre, forestillinger og overbevisninger ) og igennem bevidsthed kan skabe ændringer og handling igennem den læring, der opstår.

Vi oplever alle vores liv ud fra vores egen “model af verden”, og i et coachingforløb, så handler det for mig som coach, ikke at fortælle dig, hvad du skal gøre. Derimod er opgaven for mit vedkommende, at skabe forståelse for, hvordan dit verdensbillede ser ud, ud fra hvad du har af tanker, overbevisninger, værdier, følelser, erfaringer og ud fra dine handlingsmønstre.

Nærværende og til tider “forstyrrende” spørgsmål vil udfordre din model af verden, og du vil få en indsigt og en forståelse af dig selv, som kan omsættes til konstruktive og succesfulde handlingstiltag.

Man vil igennem coachingforløbet blive bevidst om, at den største modstand ikke altid er sand og måske slet ikke eksisterer, men, at modstanden befinder sig inde i hovedet som “støj”, der forhindrer i at opnå mål eller forhindrer i at leve livet optimalt.

Disse negative overbevisninger vil have en indvirkning i forhold til måden at tænke på, på følelser og i de handlinger, der foretages. Når der handles ud fra kaotiske følelser, er det ikke altid at det er de bedste beslutninger, der tages.

Coachingen vil hjælpe til klarhed og til at se "virkeligehden" som den er, og ikke som den er hvis man har negative og begrænsende briller på.

Igennem coaching kan man få ændret sine tanker omkring sig selv og derfra begynde at ændre egen virkelighedsopfattelse og sin "model af verden."

Coaching er altså hverken terapi, vejledning eller rådgivning, men et effektivt værktøj, som vil kunne hjælpe - uanset, hvad udfordringen er.

Igennem et nuanceret syn på omstændigheder og vilkår, så vil der blive gjort opmærksom på, hvad der er reelt og hvad der er det pure tankespind.

Selv de mindste tiltag vil sprede sig som små ringe i vandet og beriges i andre dele af livet. Coaching er en værdifuld invitation til dig om at træde ud af gamle mønstre og i stedet få adgang til en uendelig kilde af ressourcer, som vil hjælpe med at skabe en positiv fremtid ud fra sande værdier og ønsker. 

Når glæden føjes ind i ligningen, så kan der opnås større læring og udvikling.HVAD MOTIVERER DIG I DIT LIV ? 

Bliv endnu mere bevidst om, hvad der giver dig glæde og lyst til det du gør.

Hvad driver dig, er det processen, eller er det resultatet? Har du brug for anerkendelse for det du gør, eller har du en højere tilgang til det du beskæftiger dig med?

Det kan være i forhold til  dit professionelle arbejde, sport osv. Igennem coaching kan du få klarhed og blive bevidst om HVEM du er, og HVORFOR du handler som du gør.
HVAD ER DINE KERNEVÆRDIER ?


Find ind til dine sande værdier og bliv tydelig på, hvorvidt du lever i overensstemmelse med dette.

Er du tro mod dig selv, og trives du optimalt i forhold til dit arbejde, parforhold, sport osv.

Hvis ikke, hvad kan du gøre for at du bliver mere DIG?

Få klarhed og bevidsthed om HVAD, der er vigtigt for dig og få redskaber til at skabe harmoni.

Oplev på egen krop, hvor kraftfuldt og værdifuldt det er, når det bliver tydeligt, hvad dine værdier er i livet,  og hvorfor du prioriterer som du gør.
HVAD ER DIT MÅL?

Du ved hvad dit mål er..... eller gør du?

Hvis du ikke er bevidst om, hvilken vej du skal gå, og  ikke er helt tydelig på, hvad du ønsker at opnå.......

- så kræver det mere end held, at komme over  målstregen.

Du kan igennem coaching få tydeliggjort om det du gør er det rigtige for dig, eller om du skal bevæge dig i en anden retning....måske du bare skal sætte endnu mere handling ind i forhold til det du allerede gør!

Hvad holder dig tilbage for at opnå dine mål?


TRIVSEL - LÆRING - HANDLINGEr du kørt fast i et problem?Bruger du kun en brøkdel af dine evner?Er græsset generelt lidt grønnere hos naboen?

Du har måske en oplevelse af, at det hele kunne blive meget bedre, at "alting" kunne "føles" meget unikt.

Oplevelsen af, du kun får brugt en lille del af dig selv, og resten forbliver i det skjulte og kommer aldrig rigtig frem. Igennem coachingen kan du få redskaber til at finde ind til den kilde, der giver dig motivation til at udtrykke dig selv 100% - både fysisk og mentalt.

Hvorfor ikke få adgang til dit maksimale potentiale, og gøre det du gerne vil ?Er glasset halvt fyldt eller halvt tomt?

Er andre bare heldigere end dig og når de når deres mål og trives ?

Igennem coaching vil du kunne få indsigt og bevidsthed til at ændre dine tanker, forventninger og adfærdsmønstre, som vil give større selvaccept og selvtilfredshed, så der kan skabes mere glæde, tilfredshed og succes i dit liv.

◦  Coaching for alle, der ønsker positive ændringer

◦  Eksamens og præstationsangst

◦  Hjælp til at få klarhed over udd. valg

◦  Hjælp tll at sætte og opnå mål

◦  Bevidsthedsarbejde og konkrete handlingsforløb

◦  Coachingsamtaler i naturen   

◦  Fokus på personlig udvikling 

◦  Tilbyder Individuel coachingforløb

◦  Tilbyder coaching i mindre grupper / teamsCOACHING BY JULIET


J U L I E T   C H R I S T E N S E NN L P   M A S T E R   C O A C H

YOGALÆRER  Tanker, der kører i ring og forstærkes.

Uro og frustration over, at du ikke kan komme videre. Måske har du svært ved at finde glæde ved livet, fordi "noget" fylder og du kan ikke føle dig fri og levende.

Det kan være store ting, men det kan også være små detaljer, som får lov til at fylde uhensigtsmæssigt.

Igennem coachingen vil du få hjælp til at få klarhed og bevidsthed til at se nye muligheder - og der igennem skabe handling og mere glæde ved dit liv.


Copyright © 2020 . Coachingbyjuliet. All rights reserved.