Home

COACHING BY JULIET

                                   VELKOMMEN 
Velkommen til COACHING BY JULIET


Jeg tilbyder coaching og udviklingssamtaler.

Igennem coaching kan jeg hjælpe med at skabe større bevidsthed og klarhed, der vil resultere i positive ændringer, både i forhold til nye tiltag/mål men også til en større konstruktiv selvforståelse.

De fleste vil hurtigt opleve, at coaching er en yderst effektiv måde at skabe motivation og til at opnå personlige resultater.Målrettet coaching til sårbare unge.

Er du et ungt menneske, der står midt i en svær periode i dit liv, eller er du selv forælder til én, som har det svært og mistrives?

Der kan være alt fra eksamens/præstationsangst - til frustation over ikke at vide, hvilken vej man skal gå i forhold uddannelsevalg og retning.

Måske er det indre usikkerhed, blokeringer og manglende mod/selvtillid.

Livsændringer som f.eks et skoleskifte, overgang fra skole til gymnasium, skilsmisse, dødsfald i familen, flytning ect, kan fylde ubeskriveligt og dermed være medvirkende til, at der opstår en form for "krise".

Uanset hvad årsagen er, så vil jeg som coach - via særlige samtaleteknikker/metoder hjælpe med at opløse blokeringer, således at  livsglæden og energien kan vende tilbage, hvilket er en forudsætning for al trivsel.


Er du sports/eliteidrætsudøver og har brug for nye værktøjer i forhold til dit spil/dine færdigheder, så er coaching yderst virkningsfuld, og kan bl.a tilbyde NLP (neuro lignvistisk programmering) i coachingforløbet.

Det er også muligt at kombinere coachingen med et personligt yogaprogram, hvilket er en effektiv måde at forene krop, bevægelse og psyke.Bevidsthed, læring og udvikling - vigtige ingredienser, når der skal skabes nye vaner og sættes nye mål.

COACHING BY  JULIET

                                             

     PERSONLIG UDVIKLING  MÅL  TRIVSEL  LIVSGLÆDE  NYE MULIGHEDER  POTENTIALE
◦  Coaching for alle, der ønsker positive ændringer

◦  Eksamens og præstationsangst

◦  Hjælp til at få klarhed over udd. valg

◦  Hjælp tll at sætte og opnå mål

◦  Bevidsthedsarbejde og konkrete handlingsforløb

◦  Coachingsamtaler i naturen   

◦  Fokus på personlig udvikling 

◦  Tilbyder Individuel coachingforløb

◦  Tilbyder coaching i mindre grupper / teamsCOACHING BY JULIET


J U L I E T   C H R I S T E N S E NN L P   M A S T E R   C O A C H

 YOGALÆRER 


Copyright © 2020 . Coachingbyjuliet. All rights reserved.