COACHING

HVAD ER COACHING ?

Coaching er en samtaleform, der tager udgangspunkt i at personen, der coaches (coachee) - selv finder frem til løsningerne igennem de klargørende spørgsmål, som kommer fra coachen.

I det tilfælde, hvor du henvender dig til mig for at få hjælp til at komme videre, så er det dig, der er i centrum.

I modsætning til rådgivningssamtaler, hvor gode råd og vejledning bliver tilbudt, så er det omvendt i coaching. Her ligger guldet gemt i, at det er coachee, som igennem coachingforløbet får indsigt og bliver bevidst om, hvad der skal ske af ændringer og nye tiltag, som efterfølgende skal implementeres.

Vi oplever alle vores liv ud fra vores egen “model af verden”, og i et coachingforløb, så handler det for mig som coach, ikke at fortælle dig, hvad du skal gøre. Derimod er opgaven for mit vedkommende, at skabe forståelse for, hvordan dit verdensbillede ser ud, ud fra hvad du har af tanker, overbevisninger, værdier, følelser, erfaringer og ud fra dine handlingsmønstre.

Nærværende og til tider “forstyrrende” spørgsmål vil udfordre din model af verden, og du vil få en indsigt og en forståelse af dig selv, som kan omsættes til konstruktive og succesfulde handlingstiltag.

Du vil igennem coachingforløbet blive bevidst om, at din største modstand ikke altid er sand og måske slet ikke eksisterer, men, at din modstand befinder sig inde i dit hoved som “støj”, der forhindrer dig i at opnå dit mål eller i at leve dit liv optimalt.

Disse negative overbevisninger vil have en indvirkning i forhold til din måde at tænke på, dine følelser og dine handlinger.

Igennem coaching og NLP teknikker kan du få ændret dine tanker omkring dig selv og derigennem begynde at ændre din virkelighedsopfattelse af dig selv og af "din model af verden."

Coaching er altså hverken terapi, vejledning eller rådgivning, men et effektivt værktøj, som vil kunne hjælpe dig - uanset, hvad du måtte have af udfordringer. Det vigtigste er, at det du ønsker at ændre har betydning for dig og at du vil sætte handling ind for at opnå dit mål.

Igennem et nuanceret syn på omstændigheder og vilkår, så vil du blive opmærksom på, hvad der er reelt og hvad der er det pure tankespind.

Selv de mindste tiltag vil sprede sig som små ringe i vandet og berige dig i andre felter af dit liv. Coaching er en værdifuld invitation til dig om at træde ud af dine gamle mønstre og i stedet få adgang til en uendelig kilde af ressourcer, som vil hjælpe dig til at skabe din fremtid ud fra dine sande værdier og ønsker.

 

 

 

 

 

KVALITET AF PERFORMANCE = POTENTIALE - BARRIERER

 

 

 

HVAD MOTIVERER DIG I DIT LIV ?

 

 

Bliv endnu mere bevidst om, hvad der giver dig glæde og lyst til det du gør.

Hvad driver dig, er det processen, eller er det resultatet? Har du brug for anerkendelse for det du gør, eller har du en højere tilgang til det du beskæftiger dig med?

Det kan være i forhold til dit professionelle arbejde, sport osv. Igennem coaching kan du få klarhed og blive bevidst om HVEM du er, og HVORFOR du handler som du gør.

 

 

 

HVAD ER DINE KERNEVÆRDIER ?

 

Find ind til dine sande værdier og bliv tydelig på, hvorvidt du lever i overensstemmelse med dette.

Er du tro mod dig selv, og trives du optimalt i forhold til dit arbejde, parforhold, sport osv.

Hvis ikke, hvad kan du gøre for at du bliver mere DIG?

Få klarhed og bevidsthed om HVAD, der er vigtigt for dig og få redskaber til at skabe harmoni.

Oplev på egen krop, hvor kraftfuldt og værdifuldt det er, når det bliver tydeligt, hvad dine værdier er i livet, og hvorfor du prioriterer som du gør.

 

 

 

HVAD ER DIT MÅL?

Du ved hvad dit mål er..... eller gør du?

Hvis du ikke er bevidst om, hvilken vej du skal gå, og ikke er helt tydelig på, hvad du ønsker at opnå.......

- så kræver det mere end held, at komme over målstregen.

Du kan igennem coaching få tydeliggjort om det du gør er det rigtige for dig, eller om du skal bevæge dig i en anden retning....måske du bare skal sætte endnu mere handling ind i forhold til det du allerede gør!

Hvad holder dig tilbage for at opnå dine mål?

 

TRIVSEL - LÆRING - HANDLING

 

 

Er du kørt fast i et problem?

 

 

Bruger du kun en brøkdel af dine evner?

 

 

Er græsset generelt lidt grønnere hos naboen?

Tanker, der kører i ring og forstærkes.

Uro og frustration over, at du ikke kan komme videre. Måske har du svært ved at finde glæde ved livet, fordi "noget" fylder og du kan ikke føle dig fri og levende.

Det kan være store ting, men det kan også være små detaljer, som får lov til at fylde uhensigtsmæssigt.

Igennem coachingen vil du få hjælp til at få klarhed og bevidsthed til at se nye muligheder - og der igennem skabe handling og mere glæde ved dit liv.

 

Du har måske en oplevelse af, at det hele kunne blive meget bedre, at "alting" kunne "føles" meget unikt.

Oplevelsen af, du kun får brugt en lille del af dig selv, og resten forbliver i det skjulte og kommer aldrig rigtig frem. Igennem coachingen kan du få redskaber til at finde ind til den kilde, der giver dig motivation til at udtrykke dig selv 100% - både fysisk og mentalt.

Hvorfor ikke få adgang til dit maksimale potentiale, og gøre det du virkelig brænder for?

 

 

Er glasset halvt fyldt eller halvt tomt?

Er andre mennesker heldige, når de når deres mål?

Er det dit lod i livet, at være uheldig og er du måske ligefrem født under en uheldig stjerne?

Igennem coaching vil du kunne få indsigt og bevidsthed til at ændre dine tanker, forventninger og adfærdsmønstre og i stedet opnå accept og selvtilfredshed til at skabe mere glæde og succes i dit liv, og hvad holder dig tilbage?

COACHING BY JULIET

 

J U L I E T C H R I S T E N S E N

 

 

N L P M A S T E R C O A C H

 

 

Specialiseret indenfor følgende områder

◦ Stress

◦ Eksamens og præstationsangst

◦ Livsstilsændringer

 

◦ YOGA OG COACHING

 

 

 

 

KONTAKTINFORMATION

 

Coaching kontakt

Juliet@coachingbyjuliet.dk

 

Yoga kontakt

Juliet@yogabyjuliet.dk

 

 

 

Copyright © 2019 . Coachingbyjuliet. All rights reserved.