ENNEAGRAMMET

SKAB GLÆDE OG TRIVSEL I DIT LIV

 

ENNEAGRAM CIRKLEN ENNEAGRAMMET

Enneagrammet er en beskrivelse 9 personlighedstyper/mønstre og bruges

til at skabe klarhed omkring egne motivationer og adfærdsmønstre.

Enneagrammet inviterer til personlig udvikling og muligheden til at blive bevidst omkring de "positive sider", men også ærligheden omkring den anden side af mønten, kan blive anledning til at "give slip" på de knap så hensiigtsmæssige reaktionsmønstre.

Enneagrammet er et flere hundrede år gammelt system, som bruges i alle sammenhænge hvor mennesker, kommunikation og samarbejde er i fokus. Enneagrammet kan altså give en indsigt i at forstå både egne og medmenneskers mønstre, hvilket appllerer til en større forståelse, tolorence og rummelighed hos den enkelte.

Enneagrammet er et effektivt og kraftfuldt værktøj, der ligesom i coachingen, henvender sig til alle, der ønsker udvikling inden for det personlige og kommunikative område. Jeg bruger enneagrammet direkte - eller som et supplement i mine sessions, hvor det giver mening for coachee, men også til min egen forståelse af den person jeg sidder overfor i et professionelt coachingsrelateret samarbejde.

KORT BESKRIVELSE AF ENNEAGRAMMETS 9 MØNSTRE

 

1´eren : betegnes som "det ordentlige menneske", der har fokus på at gøre tingene på den "rigtige" måde. Orden og regler er noget 1´er forbinder sig godt med - specielt deres egne regler. Etik og moral er vigtige begreber, og 1´eren har en indre kritiker, der hjælper med til at tingene bliver gjort rigtigt og perfekt, og dermed kommer til at holde deres følelser tiltage. Opnår stor glæde og tilfredsstillelse ved at skabe orden og systemer, og bliver også betegnet som PERFEKTIONISTEN.

1´eren er i kategori med de "tilpassede typer" i deres socialestil og hører hjemme i kropscenteret sammen med 8 + 9.

Når 1´eren bliver presset, så går personen i 4´erens mønster (stressben) og får derved adgang til sit "hjerte" og "lukker sig inde" i dette hav af følelser.

Når 1´eren har overskud går personen i 7´ernes mønster (ressourceben), og bliver kommunikerende, udadvendt og får en boblede energi.

 

2´eren : betegnes som "hjælpende menneske", der har fokus på at hjælpe og gøre en forskel for andre mennesker. De er utrolige opmærksomme og hjælpsomme, og er omvendt mindre gode til at at mærke egne behov, og har svært ved at bede andre om hjælp. De er udadvendte og har en varm og kærlig energi, som påvirker deres omgivelser på en positiv måde, men kommer oftes til at "glemme" dem selv i begejstringen over at kunne gøre en forskel for andre.

2´eren er en tilpassende type, hvilket betyder at de "retter ind" efter omgivelserne og hører hjemme i hjertecenteret sammen med 3 + 4.

Når 2´eren bliver presset, så ryger de over i 8´erens mønster og bliver meget direkte og kan også blive både vrede og dominerende i deres adfærd.

Når 2´eren er i overskud, så går de i 4´erens mønster og får adgang til deres følelser, hvilket giver dem stor adgang til kreativitet og fordybelse.

 

3´eren : betegnes som "udrettteren" og det energiske menneske.. De har fuld fokus på at opnå sine mål, og er så opmærksomme på at fuldføre med stor succes, at de ofte ikke kan mærke dem selv.. 3´erne er derfor tit de personer, der kan ende med at brænde helt ud, hvis de ikke passer på.

3´eren hører ligeledes til de udadvendte typer (sammen med 7 + 8 i social stil) og hører hjemme i hjertecenteret.

Når 3´eren ryger i sit stressben, så går de over i 9´erens mønster, som gør at de bliver handlingslammede og får svært ved at prioritere opgaver.

Når 3´eren er i sit ressourceben, så får de fra 6´erens mønster, hvilket giver mulighed for at se tingene fra flere sider og bliver mere kritiske/analyserende i deres valg.

 

4´eren : betegnes som "det unikke menneske" og har stort behov for at skille sig ud fra mængden. De gør tingene på deres helt egen måde, ikke kun fordi de oftes er kreative, men fordi deres største frygt er at ligne alle de andre. De er emptiske og rummer alle følelser, derfor er de gode sametalepartnere, da man kan tale med dem om alt. De har en stærk udstråling og "passion" er grundelementet i deres liv. De hører hjemme i hjertecenteret (sammen med 2 + 3)

4´eren hører til de indadvendte typer ( sammen med 5 +9 ) og foretrækker at tale "seriøst" med et få antal personer til en fest, frem for at tale overfladisk med 20.

Når 4´eren bliver presset, så falder de ind i 2´erens mønster, hvilket betyder at de mister kontakten med deres egen indre tilstand, og istedet bliver opmærksomme på hvad der sker udenfor dem selv og optaget af, hvad andre mon tænker og føler.

Når 4´eren er i sit tryghedsben, så får de kontakt med 1´erens mønster. Her finder de andgang indre ro ved at skabe orden/fordybelse omkring dem.

De kan forsvinde hen i gøremål, hvor tilstanden bliver som meditation for dem, og hvor det ikke er så vigtigt om man er helt hverdagsagtig og "almindelig".

 

5´eren er det "vidende menneske", som indhenter viden og information. Hvis de læser en bog, så er de nødt til læse yderligere 10 bøger, fordi der konstant er områder som åbner sig op og som de så skal forholde dem til. 5´eren kan virke lidt nørdet og med god grund, da hele deres person udstråler deres optagelse af dybe tanker.

Dog er de også følsomme mennesker, der befinder sig i det mentale område (sammen med 6 + 7 ) - og i social stil hører til i de indadvendte typer

(sammen med 4´eren og 9´eren ) 5´eren omtales også som "iagttageren" og har et afdæmpet sprog både verbalt og kropsligt.

Når 5´eren er i pressede situationer, så falder de over i 7´erens mønster, hvor de kan komme til at miste deres indre balance og kan opleve at få en masse urealistiske ideér. Bliver mere udadvendte og talende, når de bliver stressede.

Når 5´eren er i sit tryghedsben, så får de tilført 8´erens mønster, som gør at de bliver mere direkte og udemærket ved, hvad der skal siges og gøres - de bliver handlingsorienterede og kan også opfattes som charmerende.

 

6´eren : betegnes som "de loyale menneske", som altid kan se tingene fra flere sider. Det er vigtigt for dem, at alle sider af en sag belyses, så ofte kommer deres spørgsmål og indvendinger ikke altid frem ud fra egne holdninger, men snarere fordi de vil være sikker på, at alt er talt/tænkt igennem, inden der tages en beslutning. De opfattes oftes som skeptiske og kritiske.

Når 6´eren er i sit stressben, så ryger de over i 3´erens mønster, hvor de bliver målrettede og direkte.

Kan i pressede situationer miste realitetssansen og kan bedrage sig selv i forhold til egne præstationer.

Når 6´eren er i sit tryghedsben, så får de 9´erens mønster, som inviterer til ro og fordybelse, hvilket gør at 6´eren får mulighed for at slippe alle de tanker og forestillinger, som konstant kører i deres hoved. De bliver mere positive og deres skepsis og tvivl forsvinder.

6´eren er sammen med 1 + 2 de tilpassede typer i social stil, og befinder sig i det mentale center (sammen med 5 + 7 )

 

7´eren : betegnes som " det positive menneske", som i sine tanker altid er på vej til det næste eventyr. 7´erne er udadvendte og positive i deres kontakt med andre mennesker, og så får de konstant nye ideer og tanker. De er hele tiden videre i deres tanker og får ideér, der gør at det ihverfald ikke skal være kedeligt. Stor fokus på at det skal være festligt at være sammen med andre i sociale fællesskaber. De har mange idéer (dog langtfra alt bliver ført ud i livet).

.Kan derved virke overfladiske og er som regel meget konfliktsky.

7´eren er sammen med 3 + 8 de udadvendte typer i social stil, og befinder sig i det mentale center (sammen med 5 + 6 )

Når 7´eren er presset, så ryger de i stressbenet, hvor det er 1´erens mønster som de får adgang til. Her bliver 7´eren draget ind i det enkelte "problem", hvor de bliver meget detaljeorienterede og ikke kan se sig ud af "det", der måtte fylde. Kan få adgang til vrede og blive fordømmende.

Når 7´eren er i tryghed, så får det kontakt med 5´erens mønster, hvor de trækker sig ind i deres egen lille hule, hvor fordybelse (gerne med en sofa i nærheden) er det fortrukne sted at være. De blliver mere indadvendte og kan bruge tid på at tænke over livets store mysterier.

 

8´eren : betegnes som "det retfærdige menneske", der med sin enorme energi (fysisk fremtoning, fylder meget på alle områder) indtager rummet og sine medmennesker med en dominerende kraft. Er direkte og ærlige i deres kommunikation. Sandhed og retfærdighed er vigtige begreber for 8´eren, som vil gør alt hvad der står i deres magt for at beskytte og kæmpe. Under deres hårde facade, der gemmer sig dog både sårbarhed og følelser.Bliver også kaldt for "frontkæmperen", og de vil med deres kraft og energi være dem, der natuligt selv stiller sig frem i den absolut forreste række.

Når 8´eren er i sit stressben, så ryger de ned i 5´erens mønster, hvor de trækker sig tilbage og "slikker deres sår"/ passer på dem selv.

Når 8´eren er i sit tryghedsben, så er det 2´erens mønster, der kommer i spil, hvor 8´eren bliver omsorgsfulde og hjælpende over for mennesker, der har brug for deres hjælp.. 8´eren hører til sammen med de udadvendte typer ( 3 + 7) og befinder sig i kropscentret (sammen med 9 + 1 )

 

9´eren : betegnes som "det fredsfyldte menneske", da fred er hvad de søger i deres liv. Hvis bare der kunne være balance og harmoni, så ville verden være et dejligt sted.

9´eren kan til tider virke lidt dovne og magelige i deres fremtoning, og vil helst ikke være dem, der skal tage beslutningerne. Det handler oftes om,, at de ganske enkelt ikke lige ved om de vil det ene eller det andet. Der skal jo "mærkes efter", så derfor vil 9´eren svare med et spørgsmål - hvad synes du?

Det har meget større værdi for 9´eren at de har det godt med dem de er sammen med og knap så vigtigt om der skal spises sushi eller indisk.

Når 9´eren er presset, så ryger de i 6´erens mønster, hvor de bliver endnu mere forvirrede og slet ikke ved, hvad de skal mene eller tænke.

De bliver fyldt op med tanker, som taler for og i mod, og de bliver usikre på, hvad de skal vælge og beslutte.

Når 9´eren derimod er i deres tryghedsben, så ryger de i 3´erens mønster, hvilket betyder at de får ilført energi og handlingskraft.

Nu er der pludselig ingen tvivl om, hvad de skal mene, gøre osv. De bliver fysiske aktive og får skabt handling med al den energi de får til deres rådighed..

9´eren er ligesom 4 + 5 i kategorien med de indadvendte typer - og befinder sig i kropscenteret sammen med 8 + 1.

 

 

 

VÆRD AT VIDE.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 3 centre

Kropcenteret ( type 8, 9 og 1 )

Hjertecenteret ( type 2, 3, og 4 )

Mentalcenteret ( type 5, 6 og 7 )

 

 

Vingerne, er de to "naboer", der befinder sig på hver side af eget mønster, som også kan have indvirkning på grundtypen.

 

 

De spidse trekanter fortæller om social stil

Udadvendte typer : 3, 7 og 8

Indadvendte typer : 4, 5 og 9

Tilpassende typer : 1, 2 og 6

 

 

De harmoniske trekanter fortæller om reaktioner ved skuffelser/tab

Positivt livssyn typer : 2, 7 og 9

Kompetence typerne : 1, 3 og 5

De utryksfulde typer : 4, 6 og 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRING UD I ET ÅBENT HAV AF RESSOURCER

Coaching som undervisningsfag til at give unge studerende nogle konkrete værktøjer til at fremme kommunikationen og for at få en forståelse af egen personlige fremtoning.

Bliv klogere på dig selv, dine tanker og handlinger.

Eksamensangst eller manglende motivation? Er du selv teenager, eller kender du én,, der bliver hæmmet og reagerer på en uhensigtsmæssig måde, når eksamenstiden nærmer sig...... ?

Eller har svært ved at finde glæde og motivation ved at gå i skole / din hverdag / din fremtid ?

 

Med anerkendte NLP teknikker kan du ændre dine begrænsende overbevisninger og gøre vejen til dit personlige mål kort og målrettet.

Oplev, hvordan du indenfor på kort tid kan ændre dine tanker, din overbevisninger og dit selvbillede.

Er du sports/eliteudøver - eller er du træner og har brug for at skabe endnu mere læring og udvikling på dit hold, så er coaching et konkret redskab, som kan bruges individuelt eller med et større team.

Kombinationen af coaching, enneagrammet og yoga kan skabe positive resultater og tilrettelægges ud fra individuelle behov

Har du vaner i dit liv, som du ønsker at ændre?

Har du forsøgt og gjort stort set alt, men oplever du, at efter kort tid er du igen tilbage i de gamle spor?

Med NLP Coaching får du adgang til alle de ressourcer, der vil støtte dig i din udvikling.

Uanset, hvad du måtte have af laster, så kan du få klarhed igennem et coahingforløb, og derigennem blive bevidst om, hvad der skal til før du kan skabe en ny vane og få mere glæde og tilfredshed i dit liv.

Det er dig, der bestemmer om du fortsat vil holde fast i de gamle mønstre, eller om du vil skabe nye, positive tiltag. Hvad vælger du?

 

KONTAKTINFORMATION

 

Coaching kontakt

Juliet@coachingbyjuliet.dk

 

Yoga kontakt

Juliet@yogabyjuliet.dk

 

 

COACHING BY JULIET

 

J U L I E T C H R I S T E N S E N

 

 

N L P M A S T E R C O A C H

 

Specialiseret indenfor følgende områder

◦ Stress

◦ Eksamens og præstationsangst

◦ Livsstilsændringer

 

◦ YOGA OG COACHING

 

Copyright © 2019 . Coachingbyjuliet. All rights reserved.