Home

COACHING BY JULIET

                                   VELKOMMEN 


Velkommen til COACHING BY JULIET


Jeg tilbyder coaching og udviklingssamtaler, både for unge og voksne.

Igennem coaching vil jeg kunne hjælpe dig til få mere bevidsthed og klarhed, så du kan skabe de positive ændringer, der vil gøre forskellen i forhold til livskvalitet og mængden af livsglæde.


Målrettet coaching til unge.

Er du et ungt menneske, der står midt i en svær periode i dit liv, eller er du forælder til et ungt menneske, som har det svært og mistrives?

Der kan være alt fra EKSAMENS og PRÆSSTATIONSANGST til 

- USIKKERHED, SOCIALE UBALANCER OG MANGLENDE GLÆDE/MOTIVATION?

Livsændringer ved f.eks skoleskift, overgang fra skole til gymnasium, skilsmisse mm kan også spille ind.

Uanset hvad årsagen er, så vil resultatet ofte være, at det bliver tydeligt for omgivelserne, at "noget" fylder for meget og der er blevet skabt en ubalance.


Uanset om du er ung eller midt i livet, så vil du kunne få hjælp til at komme igennem den svære periode  med coachende og udviklende samtaler. 


Jeg har mange års erfaringer inden for coachingområdet og har ligeledes arbejdet professionelt med børn og unges udvikling og trivsel.


Bevidsthed, læring og udvikling - vigtige ingredienser, der i samspil med tillid og glæde kan gøre en forskel.

COACHING BY JULIET

                                             

 Uddannet COACH, YOGALÆRER & med en PÆDAGOGISK BAGGRUND 

                25 års erfaring inden for børn / unge området.

INFO


Coaching kontakt :

Juliet@coachingbyjuliet.dk


Yoga kontakt :

Juliet@yogabyjuliet.dk◦  Coaching for alle, der ønsker positive ændringer

◦  Eksamens og præstationsangst

◦  Hjælp tll at sætte og opnå mål

◦  Bevidsthedsarbejde og konkrete handlingsforløb

◦  Coachingsamtaler i naturen   

◦  Fokus på personlig udvikling 

◦  Tilbyder Individuel coachingforløb

◦  Tilbyder coaching i mindre grupper / teamsCOACHING BY JULIET


J U L I E T   C H R I S T E N S E NN L P   M A S T E R   C O A C H

 


Copyright © 2019 . Coachingbyjuliet. All rights reserved.